Kamp-reglement

  1. Tijdens Expeditie Wildeman gaan we op een respectvolle en ecologisch verantwoorde manier met elkaar om. Dit betekent o.a.
   • dat medewerkers en deelnemers respectvol omgaan met medemensen, dieren, planten, stenen en bouwwerken,
   • dat medewerkers en deelnemers biologisch eten en drinken wordt aangeboden,
   • dat medewerkers en deelnemers hun eigen bord, mok, bestek en theedoek meenemen en na de maaltijden hun eigen afwas doen,
   • dat medewerkers en deelnemers hun eigen rommel opruimen en eventueel afval (ook peuken!) zoveel mogelijk scheiden in de daarvoor bestemde          afvalbakken,
   • dat medewerkers en deelnemers met elkaar samen het sanitair schoonhouden en
   • dat we gebruik maken van ecologische afwas- en schoonmaakmiddelen.
  2. Iedere deelnemer is vrij om wel of niet  aan activiteiten op Expeditie Wildeman deel te nemen.
  3. Medewerkers en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid. Deelname aan Expeditie Wildeman is dus op eigen risico.
  4. Jonge mannen tot 18 jaar nemen onder verantwoordelijkheid van hun vader of een andere mannelijke mentor deel aan Expeditie Wildeman.
  5. Mocht je (per ongeluk) schade toebrengen aan een ander of andermans eigendom, dan neem je hier verantwoordelijkheid voor en doet indien nodig een beroep op je eigen WA-verzekering.
  6. Coöperatie Wildeman U.A. sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit, van elke vorm van schade (materieel, fysiek, emotioneel of psychisch) opgedaan voor, tijdens, na of ten gevolge van deelname aan Expeditie Wildeman.
  7. Op Expeditie Wildeman wordt er geen alcohol geschonken en gedronken.
  8. Op Expeditie Wildeman is het niet toegestaan om geestverruimende middelen – ofwel soft- en harddrugs – te gebruiken of verhandelen.
  9. Coöperatie Wildeman U.A. is bevoegd gasten die zich niet aan regel 1, 7 en/of 8 houden van Expeditie Wildeman te (laten) verwijderen en de verdere toegang tot Expeditie Wildeman te ontzeggen.
  10. Door je aan te melden voor Expeditie Wildeman, verklaar je als deelnemer met de bovenstaande spelregels in te stemmen en je verantwoordelijkheid te nemen.