Organisatie

Expeditie Wildeman is één van de activiteiten voor jongens en mannen van Mannenhart, ontstaan vanuit het Wildeman Festival en werd eerder Camping Wildeman en Kamp Wildeman genoemd.

De MANNENHART community bestaat uit ca. 30 mannen die op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken om jongens en mannen in elke levensfase ruimte en steun te bieden om in vrijheid te ontwikkelen wie zij in wezen zijn.

Het kernteam dat Expeditie Wildeman 2024 organiseerde bestond uit: Arjan Verschuur, Dennis te Molder, Peter Amiro Rijcken, Flowhis Verkerk en Erik Roesink. Tijdens de voorbereidingen op Expeditie Wildeman werd dit kernteam administratief ondersteund door Johan Meijen.

Tijdens Expeditie Wildeman wordt het kernteam ondersteund door een team van 6 algemene vrijwilligers en 4 EHBO-ers.

Arjan Verschuur

Initiator en algemeen coördinator

Voor mij is Expeditie Wildeman 4 dagen met een groep volwassen mannen oefenen in Vrij, Gelijk en Samen-leven. De magie van op deze manier co-creëren, heb ik voor het eerst ervaren in de mannencirkel die ik van 2014 – 2016 organiseerde. Zonder dat iemand van ons de rol van leider of begeleider had, onstond er als vanzelf een afwisselend programma, dat voor ieder van ons leuk, leerzaam, voedend en/of ondersteunend was. En datzelfde zie ik tijdens Expeditie Wildeman gebeuren. “Samen” is de intentie om gezamenlijk te voorzien in de behoefte die iedereen op dat moment heeft.  “Gelijk” wil zeggen dat ieder een gelijke stem heeft in de manier waarop we dat doen. En “Vrij” wil zeggen dat iedereen de hele tijd vrij is om wel of geen initiatief te nemen en wel of niet actief te participeren in de activiteiten die ondernomen worden. Hierdoor moet er niets, maar kan er heel veel gebeuren.

www.arjanverschuur.nl

Dennis te Molder

Facilitaire zaken en vrijwilligerscoördinator

Toen ik eind 2021 de functie van ‘regelneef voor Kamp Wildeman’ voorbij zag komen, was dat voor mij de uitgelezen kans om verschillende werkvelden met elkaar te verbinden. Namelijk werk op evenementen (tijdelijke stroom en water voorzieningen) waar ik mij al sinds 2007 mee bezig houdt. En bewustzijnswerk, die mij o.s. heeft geleid naar het vak van hypnose/regressie-therapeut en ademcoach. Bij het eerste komt vooral het fysieke heel erg naar voren bij het tweede vooral het mentaal/spirituele.

Ook tijdens Expeditie Wildeman is er een mooie koppeling tussen buitenwereld en binnenwereld. Voordat we tot actie over gaan, nemen we eerst rustig de tijd om innerlijk te ervaren wat er door ons gedaan wil worden.  Zo wordt buiten met binnen verbonden of binnen met buiten. Dit is dan ook weer terug te zien in het geheel. Wat je van binnen neerzet, zal naar buiten toe er ook uitkomen. En wat je van buiten waarneemt, zul je van binnen ook voelen.

www.mls-pro.nl

Peter Amiro Rijcken

PR en sharing space

Toen ik twee jaar geleden zag dat het Wildeman Festival vanwege de lockdown, overging in Kamp Wildeman, en de organisatie daarachter zich ‘Mannenhart’ noemde, toen begon er iets te resoneren. Ik heb namelijk weinig met die Wildeman. Voor mij is de geleidelijke overgang naar Mannenhart zeer kloppend. Mannen met een hart. Levend vanuit het hart.
Toen ik op Kamp Wildeman kon ervaren hoe het is als oprechte mannen in vrijheid, gelijkheid en met zuivere intenties bijeen zijn, in de context van de grote veranderingen die er nu plaatsvinden, toen voelde ik de roep tot mannenwerk. De wereld heeft mannen nodig die dit werk doen. Hartsgedragen. Die staan in hun kracht. Die kwetsbaar en gevoelig kunnen zijn. Die aandacht hebben voor mens en natuur. Die zich bewust zijn van het menselijke- zowel als van het kosmisch spirituele aspect. Sindsdien draag ik Mannenhart een warm hart toe en voel ik de roep om actief bij te dragen. Via mijn inzet voor Mannnenhart voor een betere, mooiere wereld, waarin mannen, vrouwen, kinderen, dieren harmonieus kunnen samen leven met aandacht en zorg voor elkaar.

Erik Roesink

Sacred Place 

Ik kwam voor het eerst met Mannenhart in aanraking tijdens het Wildeman Festival van enkele jaren gelden. Tegenwoordig zijn de gelegde wortels van het Wildeman Festival een basis voor Expeditie Wildeman. Toen ik voorgaande jaren deelnam aan Camping en Kamp Wildeman was het spannend en verademend tegelijk. Want ja wat mag je doen, als alles mag ontstaan in een open space, verademend maar ook wel spannend. Zo mooi wederom te voelen dat als je vertrouwt dat alles ontstaat, vanuit leegte en vertrouwen.

Het mooie aan Expeditie Wildeman, vind ik, dat het een veilig plek is waar alles mag ontstaan, in een gedragen bedding door alle aanwezigen. Van hieruit kan er vertrouwen in verbinding ontstaan tussen mannen en in mannen. Bereidwilligheid en openheid ontstaan door deze sterke bedding. Het is een verademing om te mogen zijn wie je bent zonder voorwaardes. Vanuit vertrouwen en enthousiasme heb ik aangegeven dat ik graag dit jaar ondersteun om de sacred space te supporten en te begeleiden. Om zo een prachtige editie dit jaar samen met jou neer te zetten. Samen is krachtiger dan alleen. Met een open hart heet ik je van harte welkom.   

www.innerchanges.nl

Flowhis Verkerk

Open Space

Flowhis nam deel aan de eerste editie van Expeditie Wildeman (toen nog Camping Wildeman) en werd razend enthousiast over het concept. In het dagelijks leven werkt hij o.a. als acteur, trainer en dagvoorzitter.
Ik kom naar Expeditie Wildeman om samen met andere mannen te (her)definiëren wat het betekent om man te zijn en wat dat van mij/ons vraagt in deze tijd. De wereld vraagt ons om verantwoordelijkheid te nemen. Voor onze gedachtes, onze gevoelens en onze daden. De Wildeman vraagt ons om diep naar binnen te kijken en te onderzoeken waarom we doen wat we doen. Verantwoordelijkheid nemen betekent voor mij trouw zijn aan mijn waarden en deze leidend te laten zijn in alles wat ik doe. Dat is vaak verdomde moeilijk en spannend ook!

Wat betekent het om man te zijn? Wat is voor jou belangrijk als man? Ben je de man die je wilt zijn? Wat vraagt of vindt de wereld van jou? Wil je daar naar luisteren? Kan je daarin trouw blijven aan jezelf? Voel je je vrij om te zijn wie je wilt zijn? Expeditie Wildeman is één grote oefening in leven. Een oefening in trouw zijn aan jezelf en je verlangens: ieder moment bewust zijn van wat er nu door je gedaan wil worden. Volg je voeten en je hart.

Je kunt komen brengen en ontvangen: workshops initiëren of volgen, een gespreksonderwerp inbrengen, een thema of een vraag onderzoeken, een verlangen uitspreken en gelijkgestemden ontmoeten, etc. We creëren het met elkaar.

Wat wil jij ten diepste? Kom het ontdekken en bekrachtigen! Ik hoop je daar te ontmoeten!

Johan Meijen

Administratieve ondersteuning

Met mannen onder elkaar iets creëren op het gebied van bewustwording. Daar wordt ik blij van. Dit is voor mij nog belangrijker geworden nadat een vriend van mij na een vechtscheiding zelfmoord heeft gepleegd . Hoe mooi is het om een activiteit aan te kunnen bieden waar een man de ervaring kan opdoen dat je er niet alleen voor hoeft te staan.

www.rebalancer.eu

 

Wil jij als vrijwilliger en/of EHBO-er meewerken aan Expeditie Wildeman?