voor mannen

Expeditie Wildeman biedt vier dagen ruimte en steun aan mannen vanaf ca. 21 jaar.

Ruimte en steun om te doen wat er door jou gedaan (of gelaten) wil worden met respect voor de manier die voor ieder van ons in deze bijzondere tijden goed voelt.

Ruimte waarin niets moet, maar heel veel kan gebeuren.

Ruimte en steun om jezelf verder te ont-wikkelen, diepgaand contact met andere mannen te ervaren en met jouw talent dienstbaar te zijn aan het grote geheel.

Maar ook ruimte om lekker buiten te spelen en met elkaar te lachen.

In de bedding van een groep mannen – ik wist niet dat dat zo ongecompliceerd en warm kon zijn – kon ik de ruimte nemen om datgene te voelen, wat ik in het normale leven vaak vermijd; mijn dwangmatigheden, angsten en trauma’s. Deze ruimte onstond door de totale autonomie die wij hadden bij het samenstellen van het programma. Door die autonomie was de intensiteit van mijn betrokkenheid namelijk optimaal, terwijl het wederzijdse begrip en de kameraadschap deze intensiteit steeds veilig hield. Zo ontstond een grote eerlijkheid naar mijzelf. Expeditie Wildeman is uniek.

Ingmar Beldman

Hoe bijzonder, om met allerlei verschillende mannen (want wat wáren we verschillend!) op ontspannen wijze en met oprechte aandacht voor éénieder, samen aan te gaan en te onderzoeken wat op dat moment van belang was. Naar mijn mening is elke element:  het eten, de workshops, de ceremonies en de ondersteuning van zeer hoogwaardige kwaliteit geweest! Dankbaar ben ik nu voor de realisatie dat ik elke moment terug kan stappen in die cirkel!   

Seb Kortbeek

Ik ben tijdens Expeditie Wildeman dichter bij mezelf gekomen. Door de tijd en ruimte tijdens het samen zijn ben ik dieper in mezelf gezakt. Dat was ook duidelijk voelbaar en hoorbaar voor de mensen om mij heen toen die dat aan mijn stem hoorden. Ook de filosofie van “we zijn allen gelijken” heeft daaraan bijgedragen. Als man onder mannen heb ik me veilig en gedragen gevoeld.

Coen Giesberts

Wil je meer weten over het programma van Expeditie Wildeman?